01

Časový rozvrh dňa:

 

 

06:30  –  08:00   príchod detí do jaslí, preberanie detí od rodičov
08:00  –  08:15    hygiena, raňajky
08:15   –  09:15    rehabilitačné cvičenia, Happy day
09:15   –  09:30    hygiena, desiata
09:30  –  11:30     pobyt vonku, v prípade škaredého počasia prebiehajú   výchovno-vzdelávacie aktivity (hudobná výchova, výtvarná, telesná, pracovná výchova a pod.)
11:30  –  12:00    hygiena, obed
12:00  –  14:30   hygiena, spánok
14:30  –  14:45    postupné vstávanie, hygiena, olovrant
14:45  –  16:00    výchovno – vzdelávacie aktivity, voľné hry detí, postupný odchod detí domov

 

  • Ponúkame flexibilitu v dochádzke – možnosť výberu z celodenného, poldenného pobytu, jednorazovú opateru – jednodňový pobyt v jasličkách
  • Zabezpečujeme odborné vyšetrenia a konzultácie s pediatrom, s rehabilitačnou sestrou, s rehabilitačným lekárom, so špeciálnym pedagógom. Vzdelávanie bilingválnou formou, aplikovanie perličkového kúpeľa, bazén, suchý bazén.
  • Prijímame deti počas celého roka.

Bežná pracovná doba je v pracovné dni pondelok – piatok od 06.30 hod do 16.00 hod

  • mimo bežnej prevádzky po dohode s personálom a za príplatok – nadčasový pobyt

PRED NÁSTUPOM DIEŤAŤA DO SÚKROMNÝCH JASLÍ RODIČ (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA) VYPLNÍ PRIHLÁŠKU A ĎALŠIE POTREBNÉ TLAČIVÁ, KTORÉ URČUJE ZARIADENIE.

Start typing and press Enter to search