Súkromné detské jasle

Denné detské rehabilitačné sanatórium

Akí sme,
také budú naše deti.

Johann Gotttfried von Herder

Súkromné detské jasle

Denné detské rehabilitačné sanatórium

Súkromné Detské jasle na ulici Francisciho 5 v Poprade, sú súkromným zariadením, ktoré poskytuje deťom od 15 mesiacov do 3 rokov výchovu a vzdelávanie na odbornej úrovni. Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom mnohých aktivít a didaktických hier. U detí rozvíjame a zdokonaľujeme sociálne aj stravovacie návyky. Rozvíjame rozumovú, emocionálnu, hudobnú či výtvarnú výchovu. Zameriavame sa aj na zdravý životný štýl detí, preto je strava pestrá a zdravá. Dbáme na pravidelný pitný režim a dostatok ovocia i zeleniny. Navyše poskytujeme deťom rehabilitačné cvičenia na rozvíjanie a zdokonaľovanie motoriky. Režim dňa je pestrý, motivujúci a prispôsobuje sa v prvom rade deťom – ich náladám a potrebám.

Tešíme sa na Vás..

Režim dňa

Stravovanie

Aktivity a hry

Prihláška

Start typing and press Enter to search