Pre deti len to najlepšie…

SDJ – súkromné detské jasle

Súkromné detské jasle na ulici Francisciho 5 v Poprade, sú súkromným zariadením, ktoré poskytuje deťom od 15 mesiacov do 3 rokov výchovu a vzdelávanie na odbornej úrovni.
Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom mnohých aktivít a didaktických hier.
Rozvíjame rozumovú, emocionálnu, hudobnú či výtvarnú výchovu.
U detí rozvíjame a zdokonaľujeme sociálne aj stravovacie návyky. Zameriavame sa aj na zdravý životný štýl detí, preto je strava pestrá a zdravá. Dbáme na pravidelný pitný režim a dostatok ovocia i zeleniny.
Navyše poskytujeme deťom rehabilitačné cvičenia na rozvíjanie a zdokonaľovanie motoriky.
Režim dňa je pestrý, motivujúci a prispôsobuje sa v prvom rade deťom – ich náladám a potrebám.

DDRS – denné detské rehabilitačné sanatórium

odborné konzultácie a konziliárne vyšetrenia rehabilitačným lekárom
odborné konzultácie s pediatrom
rehabilitačné a liečebné procedúry – parafín, Biotrop, perličkový kúpeľ, bazén, suchý bazén
výchovu a vzdelávanie poskytujeme deťom bilingválnou formou – dvojjazyčne: nemecky a anglicky
odborné konzultácie so špeciálnym pedagógom

Prihláška

ČO POSKYTUJÚ JASLE DEŤOM

 

 

posteľnú bielizeň (zabezpečujeme pravidelné pranie, prezliekanie)
uteráky, osušky (vymieňané 1-2x týždenne, v prípade potreby častejšie)
mydlo, krémy
hrebeň (kefka na vlasy)
pyžamko
čaje, mlieko
raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

ČO POTREBUJE DIEŤA V JASLIACH

 

 

Základné osobné a hygienické veci :

1 pár prezuviek
veci na prezlečenie, tzn. podľa sezóny vrchné ošatenie, ak by sa dieťa oblialo tekutinou (čaj, voda, polievka) spodné oblečenie, ak by prepustila plienka, alebo by bolo dieťa obliate tekutinou
vlastné plienky
vlastnú kojeneckú fľašu (pokiaľ z nej dieťa ešte pije)
cumlík (ak ho ešte používa)
jednu obľúbenú hračku na zaspávanie, príp. vankúšik alebo deku
špeciálne prípravky na osobnú hygienu, ak trpí alergiou na bežne používané krémy, mydlá, prípadne iné prípravky

Všetky veci musia byť označené menom dieťaťa, z dôvodu možnej zámeny vecí.

Aký je zmysel života

Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším.
– David Ben Gurian

Sledujte nás

Start typing and press Enter to search