03

Organizujeme množstvo zaujímavých, náučných aktivít a činností pri príležitostí sviatkov, ako napr. karneval, oslava MDD, oslava menín a narodenín detí, divadelné predstavenia.

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie bilingválnou formou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha počas dňa v anglickom a slovenskom jazyku. Celá komunikácia prebieha hravou formou – čítanie z kníh, opisy obrázkov, počúvanie hudby, anglické interaktívne CD a DVD.

Pravidelne s deťmi cvičí rehabilitačná sestra a lekár, čím zdokonaľujeme motoriku dieťaťa.

Medzi ďalšie aktivity zaraďujeme:

Happy day – oboznamovanie sa s anglickými slovíčkami
Prvé krôčiky s hudbou – tanečný krúžok
Bazén, perličkový kúpeľ – rehabilitačné a liečivé procedúry
Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky – pracovná výchova
Arteterapia – výtvarný krúžok
Zdravé telo – telesná výchova
Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti každého dieťaťa, zdokonaľujeme a rozvíjame vedomosti, zručnosti, samoobslužné a spoločenské návyky.

Start typing and press Enter to search